Kepala Kantor Kesbangpol (III.a)

 • Drs. SILA SATRIANA, M.Si
 • NIP. 19700903 199003 1 005
 • Pembina Tingkat I (IV/b)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (IV.a)

 • MUTMAINAH, S.Sos
 • NIP. 19620902 199303 2 003
 • Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Ketahanan Bangsa (IV.a)

 • IMAM NURSA’AD, S.IP
 • NIP. 19710111 199403 1 007
 • Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri (IV.a)

 • S. DJAKA RAHARDJA, SH
 • NIP. 19681107 200604 1 005
 • Penata Tingkat I (III/d)